REFERENCIE

Referencie


Počas našej pôsobnosti na trhu sme presťahovali množstvo inštitúcií, firiem, bytov, či rodinných domov.


Pre ilustráciu uvádzame zopár našich spokojných zákazníkov:
 

• UKF Nitra, katedra hudby

• Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

• Genetická ambulancia, Poliklinika Rázusova, Nitra

• Všeobecná zdravotná poisťovňa, krajská pobočka Nitra

• Nitriansky samosprávny kraj

• Územná vojenská správa Nitra

• Slovenská stavebná inšpekcia, inšpektorát Nitra

• Krajský stavebný úrad Nitra
 

• Privatbanka, a.s., pobočka Nitra

• Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., pracovisko Nové Zámky

• Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra

• Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre

• Scanpoint Slovakia s.r.o., Nitra

• Hasičský a záchranný zbor Levice a Nové Zámky

a mnoho ďalších zákazníkov

 


V prípade, že si vyberiete našu firmu, tešíme sa na budúcu spoluprácu s Vami.